Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
29 Μαρτίου, 2024

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων: Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός


Α. ΘΕΣΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ

ΘέσηΗμερομηνία ΕξέτασηςΔιάρκεια ΕξέτασηςΏρα ΠροσέλευσηςΕξεταστικό Κέντρο
Βοηθός Λογιστικός ΛειτουργόςΣάββατο 13/04/2024 12:00 -13:3011:15*Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διεύθυνση Μακεδονιτίσσης 46, 2417 Έγκωμη, Λευκωσία (αίθουσες ΕU101 & EU108, αμφιθέατρα Plato, Rousseau, Da Vinci και Newton)

*Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα παρακαθίσουν και την γραπτή εξέταση για Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό θα μπορούν να προσέλθουν με το πέρας της εξέτασης.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα αφορά την ακόλουθη ενδεικτική εξεταστέα ύλη:

 • Λογιστική (Ορισμός) 
 • Διαφορές χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής 
 • Διπλογραφικό σύστημα (Χρέωση, Πίστωση)
 • Λογιστική εξίσωση/ισότητα 
 • Λογιστικός Κύκλος (Λογαριασμοί, Λογιστικές εγγραφές, Κλείσιμο λογαριασμών, Ισοζύγιο, Προσαρμογές) 
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ατομικών επιχειρήσεων και μετοχικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης/Ισολογισμός, Κατάσταση Μεταβολών Κεφαλαίου, Κατάσταση Ταμειακών Ροών), Χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Κεφαλαιουχικά και Λειτουργικά Έξοδα 
 • Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού, Απόσβεση, Πώληση παγίου στοιχείου του ενεργητικού 
 • Βιβλίο Ταμείου και Μικρό Ταμείο 
 • Κατάσταση Συμφιλίωσης Τράπεζας 
 • Βοηθητικά Βιβλία 
 • Λογαριασμοί Ελέγχου Καθολικού 
 • Επισφαλείς Απαιτήσεις/Χρεώστες και Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 
 • Λογιστικά Λάθη και Διορθώσεις Λαθών 
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Απλός υπολογισμός μισθοδοσίας 
 • Νομοθεσία ΟΚΥπΥ
 • Βιομηχανία υπηρεσιών υγείας
 • Γενική αντίληψη για εσωτερικούς ελέγχους

Σημειώνεται πως θα επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο