Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
13 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5546 και αριθμό γνωστοποίησης 722, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2023. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Βασική Εκπαίδευση    Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10          ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών)
2.Μεταβασική Εκπαίδευση Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής = 0,5 μόριαΜεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριοΔιδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια  
 Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ
1Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)   

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@shso.org.cy όχι αργότερα από τις 27 Οκτωβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».

Α/Α  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ.Δ.Τ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
19690***03217.350
29776***72717.250
39870***21815.248
49600***33515.080
59717***01615.050
69640***56914.210
79809***78814.095
89774***31113.900
99697***69713.390
109738***81713.350
119610***15313.300
129735***51813.223
139852***50812.932
149698***85512.671
159839***57712.653
169718***87112.486
179639***52912.180
189680***56812.175
199683***13312.140
209644***16211.910
219608***10711.900
229625***21211.800
239641***51711.780
249703****51611.050
259810***28910.713
269719ΑΗ***25210.680
279708****44110.560
289712AZ***39910.100
299732ΑΗ***78210.070
309798***3139.710
319869AI***9008.850
329702***0978.790
339752****0518.750
349646***7288.490
359822***1428.300
369759***3928.260
379807***2498.150
389781***5238.148
399853***6847.920
409607***0907.580
419705***4576.875
429801****1475.948
439706***8224.500
449796***1024.000
459866***4023.500
469790***3841.750
479865***8001.000
489656****2250.750

Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο