Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Νοεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για Πρόσληψη Λογιστικών Λειτουργών Επαρχία Λάρνακας

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2023, για την πρόσληψη Λογιστικών Λειτουργών για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5533 και αριθμό γνωστοποίησης 527, ημερομηνίας 05 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1929180ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2893679ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3927978ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4903874ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5904072ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6871271ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7885470ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8862868ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9872367ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10873767ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11886667ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12883466ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13907065ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14881261ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15904961ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16924561ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17882960ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18904560ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19911160ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20901058ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21904758ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22890956ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23854255ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24874255ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25900655ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26937554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27916652ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28851950ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29916950ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30920748ΑΠΟΤΥΧΙΑ
31943748ΑΠΟΤΥΧΙΑ
32860145ΑΠΟΤΥΧΙΑ
33869137ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο