Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Ιανουαρίου, 1970

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΚΥπΥ

 

Αριθμός Υποψηφίου Εκατοστη-μόρια: Percentile Rank Τελική
Κατάταξη
A56 100 1
A19 98.8 2
A3 97.6 3
A16 96.5 4
A30 95.3 5
A9 94.1 6
B3 93 7
A45 91.8 8
A94 90.6 9
A124 89.5 10
B91 88.3 11
A140 87.2 12
A85 86 13
B35 84.8 14
B20 83.7 15
B97 82.5 16
A14 81.3 17
A129 80.2 18
B96 79 19
A18 77.9 20
B10 76.7 21
A28 75.5 22
A21 74.4 23
A79 73.2 24
B33 72 25
A1 70.9 26
A107 69.7 27
A70 68.6 28
A37 67.4 29
B75 66.2 30
A2 65.1 31
A74 63.9 32
A77 62.7 33
A68 61.6 34
B83 59.3 35
B71 59.3 35
A60 58.1 37
A6 56.9 38
A142 55.8 39
A122 54.6 40
B52 53.4 41
A119 52.3 42
A92 51.1 43
A115 50 44
A97 48.8 45
A90 47.6 46
B90 46.5 47
A110 45.3 48
A116 44.1 49
A12 43 50
B46 41.8 51
A22 40.6 52
A42 39.5 53
A49 37.2 54
A135 37.2 54
A154 36 56
Α165 34.8 57
B42 33.7 58
A63 32.5 59
A59 31.3 60
A157 30.2 61
A80 29 62
A7 27.9 63
A35 26.7 64
B40 25.5 65
A53 24.4 66
A130 23.2 67
A36 22 68
B29 20.9 69
A106 19.7 70
A75 17.4 71
A25 17.4 71
A34 16.2 73
B32 15.1 74
B85 13.9 75
B47 12.7 76
B44 11.6 77
A48 10.4 78
A93 9.3 79
A134 8.1 80
A52 6.9 81
A111 5.8 82
A57 4.6 83
A138 3.4 84
A54 2.3 85
B11 1.1 86
A15 0 87

 

 

Τα αποτελέσματα των  πιο πάνω γραπτών εξετάσεων αφορούσαν τις εξής προκηρύξεις:

 1. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 5175, ημερομηνίας 22/2/2019
 • Μία (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) – Κεντρικά Διοίκηση.

 

 1. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 5218, ημερομηνίας 2/8/2019
 • Οκτώ (8) κενές θέσεις Λογιστών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούσαν τοποθετήσεις ως εξής:

Διεύθυνση Λευκωσίας

 • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • 1 θέση – Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
 • 1 θέση – Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας

 

Διεύθυνση Λάρνακας –  Αμμοχώστου

 •         1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
 • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

 

Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου

 •         1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

 

 Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού

 • 1 θέση – Κεντρική Διοίκηση

 

Η κατάταξη για κάθε υποψήφιο που παρακάθισε στις γραπτές εξετάσεις στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα, θα ληφθεί υπόψη μόνο για τις θέσεις τις οποίες έχει αιτηθεί ο κάθε υποψήφιος.

 

Επιπλέον των πιο πάνω, θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια με βάση την προκήρυξη των θέσεων.

 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο