Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Μαρτίου, 2023

Διόρθωση προκήρυξης θέσης Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών για την Κεντρική Διοίκηση, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5437 και αριθμό γνωστοποίησης 523, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, σημειώνεται ότι, εκ παραδρομής η θέση προκυρύχθηκε με τον τίτλο «Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών». Ο τίτλος της θέσης είναι «Λειτουργός Πληροφορικής Α’». Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα σημεία της θέσης (ωφελήματα, όροι εργοδότησης, απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες) παραμένουν όπως είχαν δημοσιευθεί.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο