Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Έρευνες και διαδικασίες – Γραφείο Έρευνας και καινοτομίας

Αγαπητοί ερευνητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές Άδειες που δίνονται από το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΕΚ) του ΟΚΥπΥ.

  1. Άδεια για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενη έρευνα (όπου ο ερευνητής παίρνει άδεια από τον Οργανισμό ΠΡΙΝ να υποβάλλει πρόταση σε προκήρυξη για χρηματοδότηση έρευνας).

2. Άδεια για να διεξάγει o ίδιος έρευνα στον Οργανισμό. Η άδεια αυτή είναι μιας ή δυο φάσεων, ως εξής:

α. Άδεια (μιας φάσης) Διεξαγωγής Έρευνας, όταν πρόκειται για:

  • μη παρεμβατική μελέτη
  • μελέτης χωρίς οποιοδήποτε κόστος στον Οργανισμό και
  • μελέτη που δεν απαιτείται η υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων από πλευράς του Οργανισμού -ως νομική οντότητα- για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης έρευνας.

β. Άδεια (δυο φάσεων) Διεξαγωγής Έρευνας, όταν πρόκειται για:

  • παρεμβατική μελέτη
  • χρηματοδοτούμενη μελέτη
  • μελέτη με κόστος στον Οργανισμό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η έρευνα που πραγματοποιείται στον Οργανισμό θα πρέπει να είναι σχετική με την παρεχόμενη φροντίδα από τον Οργανισμό. Για τον λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε ισχυρά να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του ΟΚΥπΥ και να συνδημιουργήσετε ερευνητικές προτάσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών της δημοκρατίας.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας είναι:

📧 research@shso.org.cy