Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
28 Δεκεμβρίου, 2023

Γραπτές Εξετάσεις – Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας

Α. ΘΕΣΗ, Ημερομηνία, ωρα και τοποθεσια Εξετάσεων

ΘέσηΗμερομηνία ΕξετάσεωνΔιάρκεια ΕξέτασηςΏρα ΠροσέλευσηςΕξεταστικό Κέντρο
Τεχνικός Μηχανικός ΜηχανολογίαςΣάββατο 13/01/202409:30 -10:309:00Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κεντρικό Κτήριο)

β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα αφορά την ακόλουθη ενδεικτική εξεταστέα ύλη:

 • Συστήματα καύσης σε κτήρια

Φυσικές ιδιότητες υγρών και αεριών καυσίμων, λειτουργία συστημάτων τροφοδοσίας και έκχυσης καυσίμου, τεχνολογία καυστήρων, λέβητες (τύποι και προβλήματα αντιμετώπισης τους) για συστήματα θέρμανσης ή/και ζεστού νερού χρήσης, εκπομπές καυσαερίων από λέβητες, αναλυτής καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρων, συστήματα απαγωγής καυσαερίων και αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

Αποθήκευση πετρελαιοειδών.

 • Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού / εξαερισμού

Τύποι συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού / εξαερισμού (αντλίες θερμότητας, διαιρεμένου και κεντρικά συστήματα κλιματισμού, μηχανήματα αερισμού / εξαερισμού). Ερμηνεία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών και την λειτουργία των κύριων μερών για τα διάφορα συστήματα εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, ανάγνωση και κατανόηση μηχανολογικών σχεδίων, σχεδιαστικών λεπτομερειών και συμβολισμών των συστημάτων. Μηχανοστάσια ή/και μηχανολογικοί χώροι, επιλογή εξαρτημάτων, εγκατάσταση, περιοδική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και εξαερισμού.

Ψυκτικός κύκλος

Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2067

 Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

 • Συστήματα Ζεστού & Κρύου νερού χρήσης

Αναγνώριση και χρήση διαφόρων  ειδών  σωλήνων (χαλκοσωλήνες, σωλήνες πολυπροπυλενίου, P.V.C., PEX, κ.λπ.), εξαρτημάτων και οργάνων (σύνδεσμοι, βαλβίδες, όργανα ρύθμισης, μανόμετρα, θερμόμετρα), μηχανών και συσκευών  (φίλτρα, διαστολικά δοχεία, δεξαμενές, Differential Temperature Controller, press. control κ.λπ) που χρησιμοποιούνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, ανάγνωση και κατανόηση μηχανολογικών σχεδίων σχεδιαγραμμάτων, κατασκευαστικών / λειτουργικών σχεδίων για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εγκατάσταση  συστημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού με την βαρύτητα, με την χρήση πιεστικών συστημάτων και την χρήση ηλιακών συστημάτων (θερμοσίφωνες)

 • Αντλίες και υδροδυναμικές εγκαταστάσεις

Τύποι αντλιών, κυκλοφορητές, πιεστικά και αντλητικά συστήματα σε κτήρια και σε συστήματα πυρόσβεσης κτηρίων, υποβρύχιες αντλίες. Διάταξη λειτουργίας αντλιών (παράλληλα ή σε σειρά), χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας αντλιών, συντελεστές απωλειών σε σωληνώσεις.

 • Συστήματα πυρόσβεσης και πυροσβεστήρες
 • Πυροσβεστικός Εξοπλισμός.
  • Πυροσβεστήρες
  • Τυλικτήρες νερού
  • Σωλήνες Πυρόσβεσης
   • Ξηρού τύπου σωλήνες πυρόσβεσης
   • Υγρού τύπου σωλήνες πυρόσβεσης
  • δ. Αυτόματα κατασβεστικά συστήματα
   • Καταιονισμού νερού
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και συστήματα διαχείρισης κτηρίων (αισθητήρες, επενεργητές)

Συστήματα αυτομάτων λειτουργιών (Μηχανικά, Πνευματικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρο-πνευματικά, Ηλεκτρο-υδραυλικά). Προγραμματιζόμενοι «Λογικοί Ελεγκτές» (Programmable Logic Controllers). Εφαρμογές επιλογής / ρυθμίσεις αισθητήρων, χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, μονάδες αντιστάθμισης

 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ  
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο