Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
12 Απριλίου, 2023

Ιατρική Κάλυψη Κέντρων Υγείας Ευρύχου, Αγρού και Πλατρών κατά τον μήνα Απρίλιο

Πρώτιστο μέλημα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, παραμένει η συνεχής παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας και η εξυπηρέτηση των πολιτών παγκύπρια μέσα από τα Κέντρα Υγείας.

Παρά ταύτα λόγω πρακτικών ζητημάτων για κάποιες ημέρες κατά τον μήνα Απρίλιο, τα Κέντρα Υγείας Ευρύχου, Αγρού και Πλατρών δεν δύνανται να παρέχουν ιατρική κάλυψη σε μη εργάσιμες ώρες. Συγκεκριμένα:

Το Κέντρο Υγείας Ευρύχου δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη κατά τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου (μετά τις 15:00 μ.μ.) και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Κυριακή 23 Απριλίου και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου 2023,

το Κέντρο Υγείας Αγρού δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη κατά το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου, την Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Τετάρτη 19 Απριλίου (μετά τις 15:00 μ.μ.), το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Απριλίου καθώς επίσης και τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 (μετά τις 15:00 μ.μ.) ενώ,

το Κέντρο Υγείας Πλατρών δεν θα παρέχει ιατρική κάλυψη από τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου έως τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 17 Απριλίου, την Τρίτη 18 Απριλίου (μετά τις 15:00 μ.μ.), την Παρασκευή 28 Απριλίου (μετά τις 15:00 μ.μ.), καθώς επίσης και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Απριλίου 2023.

Με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση τους, για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν θα παρέχεται ιατρική κάλυψη στα πιο πάνω Κέντρα Υγείας, ο Ο.Κ.Υπ.Υ. έχει προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε να παρέχεται εξυπηρέτηση από τους πλησιέστερους Σταθμούς Ασθενοφόρων για επείγοντα περιστατικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Ευρύχου θα εξυπηρετείται από τον Σταθμό Ευρύχου, το Κέντρο Υγείας Αγρού από τον Σταθμό Κυπερούντας και το Κέντρο Υγείας Πλατρών από τον Σταθμό Μονιάτη και οι πολίτες δύνανται να καλούν στον αριθμό 112.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο