Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
29 Απριλίου, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τους καταλόγους  αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν στις 11 και 12 Απριλίου 2024 για τις ανάγκες Μαιών ή/και Νοσηλευτών/Μαιών που προκύπτουν από την δημιουργία του θεσμού της Κοινοτικής Μαιευτικής.

Οι τελικοί κατάλογοι ανά επαρχία καταρτίστηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 29/04/2024 και θα έχουν ισχύ για δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 28/04/2026. 

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Ορισμένοι από τους υποψήφιους βρίσκονται σε περισσότερους από ένα καταλόγους, ανάλογα με την προτίμηση επαρχιών που δήλωσαν κατά την διάρκεια της συνέντευξής τους.
  • Υποψήφιος ο οποίος αποδεχτεί θέση σε μια επαρχία, αυτόματα διαγράφεται από τους υπόλοιπους καταλόγους.
  • Υποψήφιος ο οποίος αρνηθεί θέση σε μια επαρχία και έχει δηλώσει και άλλες επαρχίες ως επιλογή/ές, παραμένει στους καταλόγους της/των άλλης/ων επαρχίας/ών.

Κατάλογος επαρχίας Λευκωσίας

Α/ΑΑ.Δ.Τ.
1***416
2****105
3***723
4***557
6****662
5***542
8***516
7***979
9***515
10***639
11****287
12***395
13***905
14***688
15***311
16***631
17****783

Κατάλογος επαρχίας Αμμοχώστου

Α/ΑΑ.Δ.Τ.
1***607
2***459
3***719
4***145
5***303
6***516
7***695
8***132
9****287

Κατάλογος επαρχίας Λάρνακας

Α/ΑΑ.Δ.Τ.
1***459
2*****558
3***719
4****662
5***145
6***303
7***516
8***979
9***132
10***508
11****192
12****287
13***688
14***311

Κατάλογος επαρχίας Πάφου

Α/ΑΑ.Δ.Τ.
1*****558
2***732
3***557
4****740
5***122
6****702
7****242

Κατάλογος επαρχίας Λεμεσού

Α/ΑΑ.Δ.Τ.
1***748
2***451
3*****558
4***732
5***570
6***557
7****740
8***122
9***851
10****702
11***012
12***948
13***268
14****772
15***629
16****662
17***311
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο