Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
9 Φεβρουαρίου, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 13 Ιανουαρίου 2024, για την πρόσληψη Λειτουργών Πληροφορικής για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με την προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5576 και αριθμό γνωστοποίησης 1198, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
11086180.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21086678.33ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31083177.22ΕΠΙΤΥΧΙΑ
41083971.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
51085767.22ΕΠΙΤΥΧΙΑ
61084966.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
71087166.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
81085165.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
91045665.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
101059965.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
111087763.89ΕΠΙΤΥΧΙΑ
121084163.33ΕΠΙΤΥΧΙΑ
131085263.33ΕΠΙΤΥΧΙΑ
141086761.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
151084460.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
161087860.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
171084359.44ΕΠΙΤΥΧΙΑ
181081357.78ΕΠΙΤΥΧΙΑ
191083856.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
201087951.11ΑΠΟΤΥΧΙΑ
211083249.44ΑΠΟΤΥΧΙΑ
221086449.44ΑΠΟΤΥΧΙΑ
231087448.33ΑΠΟΤΥΧΙΑ
241083742.22ΑΠΟΤΥΧΙΑ
251083637.78ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο