Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
26 Απριλίου, 2023

ΟΚΥπΥ: Δεν τίθεται θέμα μη ασφάλισης των ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια

Δεν τίθεται θέμα μη επαγγελματικής ασφάλισης των ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια και κανένας ιατρός δεν εργάζεται χωρίς κάλυψη αφού ο Ο.Κ.Υπ.Υ. προέβη έγκαιρα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου η ασφαλιστική τους κάλυψη από το κράτος να παραταθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική επαγγελματική ασφάλιση των ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια θα έληγε τον Μάρτιο του 2023 ενώ ακολούθως την επαγγελματική τους ασφάλιση θα αναλάμβανε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ασφαλιστική κάλυψη των ιατρών μέσω ιδιωτικών εταιρειών, αλλά δεδομένης της πολυπλοκότητας της φύσης της συγκεκριμένης ασφάλισης για τον Οργανισμό, η διαδικασία για τη σύναψη ορθής συμφωνίας δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος.

Προκειμένου κανένας ιατρός που υπηρετεί στα δημόσια νοσηλευτήρια να μην λειτουργεί χωρίς την αναγκαία επαγγελματική κάλυψη και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύναψη της ιδιωτικής ασφάλισης, ο Ο.Κ.Υπ.Υ. ζήτησε και εξασφάλισε, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και τη σύμφωνο γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των ιατρών από το κράτος μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες ενώ, για την πιο πάνω εξέλιξη ο Ο.Κ.Υπ.Υ. ενημέρωσε γραπτώς στις 21 Απριλίου 2023 όλους του εμπλεκόμενους φορείς.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο