Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
3 Αυγούστου, 2022

Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Ιατρικών Λειτουργών και Καρδιολόγου

Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Ιατρικών Λειτουργών και Καρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών του θαλάμου COVID-19 του ΓΝ Πάφου σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ιατρικών Λειτουργών και Καρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών των θαλάμων COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης ανά δύο (2) μήνες, αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο