Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Ιανουαρίου, 1970

Βελτιωτικές ενέργειες του ΟΚΥπΥ

Το 2020 ο ΟΚΥπΥ τροχιοδρομεί διάφορες βελτιωτικές ενέργειες που έχουν ως απώτερο σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σαν οργανισμός στον Κύπριο ασθενή. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τόσο την βελτίωση των λειτουργικότητας μας όσο και την βελτίωση των εγκαταστάσεων μας.

Ορισμένες από τις ενέργειες είναι:

 Ενίσχυση Υποστηρικτικού Προσωπικού

Πέραν του γραμματειακού προσωπικού που προσλήφθηκε την τρέχουσα χρονιά, στον Προϋπολογισμό του 2020 περιλαμβάνονται επιπλέον 75 νέες θέσεις γραφέων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο των Ιατρικών Λειτουργών και να τους δώσει την δυνατότητα να επικεντρωθούν στην εξάσκηση της ιατρικής χωρίς να ανησυχούν για τη διεκπεραίωση διοικητικών ή άλλων καθηκόντων τους. Στόχος-Δέσμευση είναι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ειδικών Ιατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει επιχορήγηση από εταιρείες/οργανισμούς, για συμμετοχή ΕΙ σε επιστημονική εκδήλωση/συνέδριο εξωτερικού, μέχρι και τρεις (3) φορές ετησίως, το οποίο ήταν και πάγιο αίτημα όλων των Ιατρών.

Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ για το έτος 2020, περιλαμβάνεται πρόνοια για εντόπια εκπαίδευση €40.000, υποτροφίες και εκπαίδευση στο εξωτερικό €196.000, καθώς και για συνέδρια – σεμινάρια στην Κύπρο €30.000.

Επενδύσεις σε Υποδομές και Εξοπλισμό

Μέσω του Προϋπολογισμού για το 2020, γίνεται επένδυση στην αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων, με αυξημένο κονδύλι για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ποσού ύψους €18.945.000, αλλά και βελτίωση των κτιριακών υποδομών συνολικού ύψους περίπου €25.000.000. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται το έργο των ΕΙ, αφού θα δημιουργηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις με σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία. Στόχος είναι οι επενδύσεις του ΟΚΥπΥ να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Άλλες Ενέργειες

Παράλληλα, σύντομα ο Οργανισμός, θα προβεί σε διάφορες ενέργειες στα νοσηλευτήρια, για βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών, στην οργάνωση του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και στην καλύτερη επικοινωνία και προώθηση των υπηρεσιών του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων των Ιατρών προς το κοινό.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο