Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
7 Ιουνίου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών – Ουρολόγος

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ειδικού Ουρολόγου για κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής Κλινικής του Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρείς (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα τρείς (3) + τρείς (3) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο