Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Ιανουαρίου, 2022

Αγορά Υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου NAMIII

ΘΕΜΑ: Αγορά Υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών του ΝΑΜΙΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα XIV

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (ΝΑΜΙΙΙ).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για έξι (6) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης ανά έξι (6) μήνες εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Σύμβαση πατήστε εδώ

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο