Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
2 Απριλίου, 2024

Αγορά Υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου NAMIII

Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών του ΝΑΜΙΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Παιδοκαρδιολόγου για κάλυψη των αναγκών του ΝΑΜΙΙΙ του ΟΚΥπΥ.

Πιο κάτω οι σχετικοί συνδέσμοι:

Πιο κάτω το διορθωτικό:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο