Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Οκτωβρίου, 2021

Ανακοίνωση Εξετάσεων Λειτουργών Πληροφορικής (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS)

ΘέσηΗμερομηνία ΕξετάσεωνΏρα ΕξέτασηςΏρα Προσέλευσης Εξεταστικό Κέντρο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS)Σάββατο 30/10/202109:30-11:0009:00Πανεπιστήμιο Frederick (Κεντρικό Κτήριο Λευκωσίας)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γνώσεις Πληροφορικής

Περιβάλλον OS X
Εγκατάσταση εφαρμογών, OS X on Active Directory, User templates and Profiles, Launch Agents & Daemons, Applescript and Automator

Docker
Δημιουργία, εγκατάσταση και αναβάθμιση Δοχείων (Containers), Docker Compose και Docker Swarm)

Βάσεις δεδομένων
Διαχείριση βάσεων δεδομένων (MSSQL, MariaDB, Postgres) σε περιβάλλον Linux και Windows (Βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων βάσεων δεδομένων, Διαχείριση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων – Backup and Replication)

Εγκατάσταση, αναβάθμιση και διαχείριση διακομιστών εφαρμογών Java
Wildfly – Keycloak

Εγκατάσταση και διαχείριση πλατφόρμας εικονικοποίησης HyperV
(Δημιουργία εικονικών μηχανών (VM), βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ρύθμιση και λειτουργία περιβάλλοντος High Availability – Windows Failover Cluster)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων (On-line σε αποθηκευτικά συστήματα δικτύου, Off-line σε Tape Drives κτλ)

Γενικές Γνώσεις PACSDICOMHL7

Γενικά περί συστήματα PACS
Περιγραφή  συστήματος PACS; Χρήση συστημάτων PACS; Αρχιτεκτονική PACS; PACS Cloud, Διασύνδεσή συστημάτων PACS με άλλα υποσυστήματα, Αρχιτεκτονική PACS, Ασφάλεια ιατρικής πληροφορίας, Ψηφιακή υπογραφή

Δημιουργία και διαχείριση υπηρεσιών HL7
Δημιουργία μνημάτων, MIRTH κτλ

DICOM
Διασύνδεση Modalities, Εξ αποστάσεως Ιατρική – Συμπίεση και αποστολή εικόνων, bit – pixel και υπολογισμός χωρητικότητας εικόνων, DICOM Store – Q/R Πρωτόκολλα, TCP και HTTP πρωτόκολλά DICOM, DICOM3.0 και DICOMWEb, DICOM Storage (Online, Nearline, Offline)

Βάσεις δεδομένων
DICOM Meta Data, DB hierarchy

Yλισμικό PACS
Χαρακτηριστικά οθονών πρωτογενούς διάγνωσης και κλινικής αναφοράς, καμπύλη DICOM

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο