Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Δεκεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Λάρνακα)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου 2023, για την πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5536 και αριθμό γνωστοποίησης 547, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1952681ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2951078ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3910277ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4957077ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5956776ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6918672ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7948072ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8956271ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9889170ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10919070ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11952469ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12953469ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13955269ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14949568ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15954968ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16954566ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17954465ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18956863ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19947062ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20949462ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21955662ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22889061ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23950059ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24950458ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25954358ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26918857ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27953957ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28947755ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29955554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30956554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31910353ΕΠΙΤΥΧΙΑ
32954253ΕΠΙΤΥΧΙΑ
33953552ΕΠΙΤΥΧΙΑ
34898551ΕΠΙΤΥΧΙΑ
35947650ΕΠΙΤΥΧΙΑ
36913647ΑΠΟΤΥΧΙΑ
37953247ΑΠΟΤΥΧΙΑ
38897744ΑΠΟΤΥΧΙΑ
39941042ΑΠΟΤΥΧΙΑ
40950742ΑΠΟΤΥΧΙΑ
41926339ΑΠΟΤΥΧΙΑ
42900036ΑΠΟΤΥΧΙΑ
43897233ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο