Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Δεκεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Λεμεσός)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου 2023, για την πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5536 και αριθμό γνωστοποίησης 547, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1954079ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2951078ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3957077ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4956776ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5956474ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6918672ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7956271ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8889170ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9919070ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10954770ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11934069ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12953469ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13952866ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14954566ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15947062ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16889061ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17947960ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18906858ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19949357ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20953957ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21875856ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22955554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23910353ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24953153ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25954253ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26953552ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27878351ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28898551ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29955749ΑΠΟΤΥΧΙΑ
30953045ΑΠΟΤΥΧΙΑ
31953343ΑΠΟΤΥΧΙΑ
32941042ΑΠΟΤΥΧΙΑ
33955342ΑΠΟΤΥΧΙΑ
34948541ΑΠΟΤΥΧΙΑ
35951139ΑΠΟΤΥΧΙΑ
36953839ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο