Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Δεκεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Πάφος)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου 2023, για την πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5536 και αριθμό γνωστοποίησης 547, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1956776ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2956271ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3889170ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4934069ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5953469ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6928667ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7954566ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8955965ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9914462ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10889061ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11947960ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12906858ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13948258ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14949357ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15953957ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16875856ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17956554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18910353ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19953153ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20954253ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21953552ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22878351ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23898551ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24949051ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25956950ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26955749ΑΠΟΤΥΧΙΑ
27953045ΑΠΟΤΥΧΙΑ
28952543ΑΠΟΤΥΧΙΑ
29941042ΑΠΟΤΥΧΙΑ
30947842ΑΠΟΤΥΧΙΑ
31955342ΑΠΟΤΥΧΙΑ
32948541ΑΠΟΤΥΧΙΑ
33951139ΑΠΟΤΥΧΙΑ
34953839ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο