Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Δεκεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής (Λευκωσία)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου 2023, για την πρόσληψη Ακτινογράφων Ακτινοδιαγνωστικής για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5536 και αριθμό γνωστοποίησης 547, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1952681ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2951078ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3951278ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4910277ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5949177ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6957077ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7956776ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8950875ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9899173ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10912172ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11918672ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12956271ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13889170ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14919070ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15953469ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16949568ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17954968ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18954566ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19954465ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20956863ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21947062ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22949462ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23955662ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24889061ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25948858ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26950458ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27918857ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28953957ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29947755ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30947454ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31955554ΕΠΙΤΥΧΙΑ
32910353ΕΠΙΤΥΧΙΑ
33954253ΕΠΙΤΥΧΙΑ
34953552ΕΠΙΤΥΧΙΑ
35898551ΕΠΙΤΥΧΙΑ
36953751ΕΠΙΤΥΧΙΑ
37947650ΕΠΙΤΥΧΙΑ
38951749ΑΠΟΤΥΧΙΑ
39953247ΑΠΟΤΥΧΙΑ
40901745ΑΠΟΤΥΧΙΑ
41897744ΑΠΟΤΥΧΙΑ
42953343ΑΠΟΤΥΧΙΑ
43941042ΑΠΟΤΥΧΙΑ
44948541ΑΠΟΤΥΧΙΑ
45951139ΑΠΟΤΥΧΙΑ
46900036ΑΠΟΤΥΧΙΑ
47880035ΑΠΟΤΥΧΙΑ
48897233ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο