Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
9 Φεβρουαρίου, 2021

Καρδιολογική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Την χρονιά 2020 έχουν διενεργηθεί από την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας συνολικά 100 διαδερμικές εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων με την μέθοδο TAVI.

Πέραν του μεγάλου αυτού αριθμού, ένα σημαντικό δεδομένο είναι ότι τα 74 TAVI έγιναν σε περιβάλλον ΓΕΣΥ και με ελεύθερη επιλογή νοσηλευτηρίου από τον ασθενή (σχήμα 1).

Σχήμα 1.

Πλεονέκτημα του κέντρου μας εξακολουθεί να είναι και η δυνατότητα για εμφύτευση των δύο πιο χρησιμοποιουμένων βαλβίδων (self-expandable valve και balloon-expandable valve).

Από το 2015 έχουν γίνει μέχρι το τέλος του 2020, 312 επεμβάσεις TAVI (σχήμα 2) διατηρώντας χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και καρδιακής θνησιμότητας στις 30 μέρες (σχήμα 3).

Σχήμα 2.

Σχήμα 3.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι απότοκα της σκληρής προσπάθειας και της εξαιρετικής συνεργασίας της Καρδιολογικής Κλινικής με την Καρδιοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική και Αναισθησιολογική κλινική.

Ταυτόχρονα γίνεται και έρευνα, με δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή καρδιολογικά περιοδικά (εικόνα 1, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1109966620302013?via%3Dihub ). Όλα τα πιο πάνω καθιστούν την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, κέντρο αναφοράς για τις βαλβιδοπάθειες.

Dr Panayiotis Avraamides

Director

BSc(Hons), MBBS(London), FRCP(London), FRCP(Edinburgh),

MRCPI, FESC, FSCAI, FACC, FAHA

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο