Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn
February 18, 2021

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Κλινική Εντατικής Θεραπείας – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχουμε σαν στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο βαριά πάσχοντα και την οικογένεια του.  Σε μια προσπάθεια υλοποίησης αυτού του στόχου, η ΚΕΘ παρέχει εκπαιδευτικά πρόγραμμα τα οποία ενισχύουν τις θεωρητικές γνώσεις, τις κλινικές δεξιότητες και διαμορφώνουν την κατάλληλη στάση και συμπεριφορά  των επαγγελματιών υγείας.

Εκπαίδευση Νοσηλευτών

Για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών, η Κλινική Εντατικής Θεραπείας σε συνεργασία με τον Πυρήνα Μάθησης του ΓΝ Λευκωσίας, προσφέρει τα πιο κάτω προγράμματα:

 1.       Πρόγραμμα Κλινικής Καθοδήγησης

Το πρόγραμμα παραδίδεται σε νεοεισερχομένους νοσηλευτές από την Κλινική Εκπαιδεύτρια και Ομάδα 30 Νοσηλευτών – Καθοδηγητών οι οποίοι είναι έμπειροι νοσηλευτές Εντατικής του ΓΝ Λευκωσίας. Για καταγραφή και επιβεβαίωση επάρκειας των κλινικών ικανοτήτων που αποκτώνται από τους Νεοεισερχόμενους νοσηλευτές, γίνεται χρήση του Βιβλίου Αξιολογικής Κλινικών Ικανοτήτων Νοσηλευτών Εντατικής.

 2.       Σεμινάριο Εντατικής Νοσηλευτικής

Το σεμινάριο, διάρκειας 3 ημερών, παραδίδεται σε νεοεισερχόμενους νοσηλευτές και καλύπτει βασική θεματολογία εντατικής νοσηλευτικής, λοιμώξεων και αντιμετώπισης καταστάσεων απειλητικών για τη ζωή. Το σεμινάριο παραδίδεται σε μικρές ομάδες των 6-8 συμμετεχόντων. Διενεργείται αποτύπωση του θεωρητικού και κλινικού υπόβαθρου του κάθε νεοεισερχόμενου νοσηλευτή, ούτως ώστε οι ομάδες που θα παρακολουθήσουν να παρουσιάζουν ομοιογένεια και το εκπαιδευτικό υλικό να είναι στοχευμενο. Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αποτυπώνεται με διενέργεια τελικής γραπτής εξέτασης και σε επιτυχία ο συμμετέχοντας λαμβάνει πιστοποιητικό πριμοδοτημένο με εκπαιδευτικές ώρες, για σκοπούς ανανέωσης την νοσηλευτικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

 3.       Πρόγραμμα Διαλέξεων Εντατικής Νοσηλευτικής

Το πρόγραμμα παραδίδεται κάθε Τρίτη 11.00 με 13.00 σε αίθουσα εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η θεματολογία περιλαμβάνει θέματα φροντίδας, νέων θεραπειών, νέων παρεμβάσεων και τεχνολογιών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το πρόγραμμα λαμβάνει πιστοποιητικό πριμοδοτημένο με εκπαιδευτικές ώρες, για σκοπούς ανανέωσης την αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη λειτουργεία Πλατφόρμας εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας του τμήματος.  Η Πλατφόρμα προσφέρει:

α) δυνατότητα οπτικογράφησης, φύλαξης και προβολής Διαλέξεων σε σύγχρονο και ασύγχρονο χρόνο,

β) δυνατότητα φύλαξης και προβολής σε ασύγχρονο χρόνο:

  • παρουσιάσεων σε μορφή power point 
  • κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και άλλων χρήσιμων εντύπων – οδηγών σε μορφή pdf

γ) Ανάρτηση Ανακοινώσεων

δ) Ομάδα Συζητήσεων (chat) για συζήτηση και επίλυση αποριών

Ευχαριστούμε την εταιρεία LEAFNET LTD,  η οποία μας παρέχει δωρεάν πόρους πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για να καλύψουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης μας, όπως αυτές έχουν προκύπτουν λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε.

Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους μας!

Μαρία Φωκά RN, CCN, BSc, MSc, PhD (cand.)

Κλινική Εκπαιδεύτρια

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

+357 22603863

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο