Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
12 Ιανουαρίου, 2024

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Εξετάσεων ΟΚΥπΥ

Σαββατο, 13 Ιανουαρίου 2024

Με βάση την υγειονομική εικόνα και σύμφωνα με το νέο Διάταγμα του Υπουργικού
Συμβουλίου της Παρασκευής, 5 Ιανουαρίου 2024, για την οργάνωση των γραπτών
εξετάσεων του ΟΚΥπΥ σε αίθουσες του Πανεπιστήμιου, υιοθετούνται τα ακόλουθα:


• Συστήνεται η χρήση μάσκας σε όλους τους παρευρισκόμενους, υποψήφιους και
επιτηρητές, κατά την προσέλευση τους καθώς και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής
των εξετάσεων.
• Τηρούνται οι δέουσες αποστάσεις κατά την προσέλευση καθώς και κατά τη διάταξη
των καθισμάτων.
• Στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων να υπάρχει αντισηπτικό υγρό χεριών για
χρήση από όλους τους παρευρισκόμενους.
• Καλούνται όσοι υποψήφιοι νοσούν με Covid-19 να ενημερώσουν τους υπεύθυνους
των εξετάσεων κατά την προσέλευση τους στο εξεταστικό κέντρο.
• Διαμόρφωση ειδικής αίθουσας εξέτασης στην οποία θα παρακάθονται στις
εξετάσεις υποψήφιοι οι οποίοι νοσούν με τη νόσο Covid-19. Οι συγκεκριμένοι
υποψήφιοι και οι επιτηρητές θα φέρουν υποχρεωτικά μάσκα κατά την προσέλευση
τους καθώς και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο