Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Μαρτίου, 2023

Επείγουσα Αγορά Υπηρεσιών: Διενέργεια TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt)

Επείγουσα Αγορά Υπηρεσιών από ιδιωτικά νοσηλευτήρια για διενέργεια TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt – Διασφαγιτιδική Ενδοηπατική Πυλαιοσυστηματική Αναστόμωση) σε ασθενή του Γ.Ν. Λάρνακας σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο