Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
28 Ιουνίου, 2023

Ογκολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΟΚΥπΥ): Πολύπλευρη αντιμετώπιση του καρκίνου με επίκεντρο τον ασθενή

*Του Δρα Γεώργιου Ιωαννίδη MD, PhD

Ο καρκίνος αποτελεί σήμερα μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Στην Κύπρο ευθύνεται για περίπου το ένα τέταρτο όλων των θανάτων. Οι τρεις συχνότεροι τύποι καρκίνου στη χώρα μας είναι κατά φθίνουσα σειρά: στους άντρες ο καρκίνος του προστάτη, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, στις γυναίκες εκείνος του μαστού, του θυρεοειδή αδένα και του παχέος εντέρου. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αλματώδεις εξελίξεις στο χώρο της Ογκολογίας που έχουν βελτιώσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης για τους περισσότερους κακοήθεις όγκους. Χάρη στα νεότερα αντικαρκινικά φάρμακα, ο καρκίνος μπορεί να καταστεί μια χρόνια διαχειρίσιμη νόσος, ακόμη και στα προχωρημένα στάδια.

Το Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αποτελεί την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη του πρώτου Ογκολογικού Κέντρου που λειτούργησε ποτέ στην Κύπρο με πρωτεργάτες τους Δ. Σουλιώτη και Χ. Σωτηρίου. Σήμερα στεγάζεται σε ανεξάρτητη πτέρυγα του νέου Γ.Ν. Λευκωσίας και περιλαμβάνει: Θάλαμο Νοσηλείας, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας όπου χορηγούνται θεραπείες βραχείας διάρκειας και Εξωτερικά Ιατρεία τακτικής παρακολούθησης όπου λειτουργεί και το Ιατρείο Πόνου.

Με επίκεντρο τον καρκινοπαθή και τις ανάγκες του

Αποστολή του Τμήματος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ογκολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, βασισμένων στα διεθνή πρότυπα, με επίκεντρο και προτεραιότητα τον ασθενή και τις ανάγκες του. Το Τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος του καρκίνου.

Πολύπλευρη και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση

Το Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Λευκωσίας είναι χωροταξικά και λειτουργικά ενταγμένο σε Νοσηλευτήριο τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες επείγουσας και εντατικής Ιατρικής. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη της ενδεικνυόμενης θεραπείας και τη διαχείριση σύνθετων ογκολογικών περιστατικών που απαιτούν την συντονισμένη δράση διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων π.χ. αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών του καρκίνου ή ανεπιθύμητων ενεργειών των θεραπειών. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η λειτουργία στο Νοσοκομείο μας Πολυεπιστημονικών Ογκολογικών Συμβουλίων που διασφαλίζουν ότι οι προτεινόμενοι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί βασίζονται στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικεύονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καρκινοπαθή και του όγκου του. Το Τμήμα μας συνεργάζεται στενά με όλους τους επαγγελματίες υγείας (εντός και εκτός του ΟΚΥπΥ) που εμπλέκονται στη διαχείριση του καρκίνου, στοχεύοντας στην πολύπλευρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και ολοκληρωμένη φροντίδα

Οι ασθενείς που βρίσκονται υπό τη φροντίδα μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα καινοτόμα αντικαρκινικά φάρμακα που διατίθενται στη χώρα μας. Πέραν των κλασικών χημειοθεραπειών, η φαρέτρα μας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με ένα ευρύ φάσμα βιολογικών θεραπειών που βελτιώνουν σημαντικά την έκβαση της νόσου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι νεότερες ανοσοθεραπείες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή έναντι του όγκου και οι θεραπείες στόχευσης οι οποίες δρουν εκλεκτικά έναντι μορίων απαραίτητων για την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων. Στο Νοσοκομείο μας διενεργούνται οι απαραίτητες εξειδικευμένες μοριακές εξετάσεις που υποβοηθούν τις θεραπευτικές μας αποφάσεις.

Παράλληλα με τις αμιγώς αντικαρκινικές θεραπείες, στους ασθενείς μας παρέχεται η δυνατότητα ανακουφιστικής αγωγής, φυσικής αποκατάστασης, διαιτολογικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης από τις αντίστοιχες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας εντός του Γ.Ν. Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ.

Ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα

Το Τμήμα μας συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς κλινικές μελέτες με αντικείμενο την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών καθώς επίσης σε μελέτες καταγραφής της αποτελεσματικότητας και τοξικότητας εγκεκριμένων αντικαρκινικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη. Παράλληλα, συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς φορείς στο πεδίο της  μεταφραστικής έρευνας του καρκίνου για την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων. Τέλος, συμμετέχει στο πρόγραμμα της κλινικής άσκησης φοιτητών Ιατρικής.

*Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν.Λευκωσίας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22603860 και 22603876.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο